“Saumya Mantra Explanations” by Swami Veda Bharati

By | Core Practice | No Comments

Saumya Mantra Explanations   सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी। परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी॥ saumyā saumyātarāśeṣā saumyebhyas tvati sundari, parāparāṇāṁ paramā tvameva parameshvarī. tāre tuttāre ture svāhā Om saumyā saumyatarāśheṣhā saumyebhyas tvati sundarī parāparāṇāṁ paramā…

Read More