Latest News

    No posts were found.

 

Blog

“Saumya Mantra ExplanationsR...

Saumya Mantra Explanations   सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी। परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी॥ saumyā saumyātarāśeṣā saumyebhyas tvati sundari, parāparāṇāṁ par...